Trends uit de technologische revolutie

Techniek en internet zijn de laatste jaren enorm gegroeid. Iedere branche heeft hier mee te maken, maar als het gaat om ontwikkelingen in de arbeidsmarkt merkt voornamelijk de flexbranche dit. Er vindt verschuiving plaats als het gaat om uitbesteden van bepaalde taken of de verandering van werkzaamheden.  Twee trends die hieruit voort komen zijn het uitbesteden van de backoffice en resultaatafspraken: afrekenen per mijlpaal.

Trend 1: Uitbesteden backoffice

Doordat wet- en regelgeving steeds veranderd, kiezen steeds meer uitzendorganisaties ervoor om hun backoffice uit te besteden. Dit zorgt onder andere voor minder administratieve taken en vergroot de flexibiliteit van de uitzendorganisatie. Op deze manier kunnen uitzendorganisaties zich meer richten op hun kerntaak: het vinden van de perfecte match. Investeren in de ontwikkeling van je organisatie is erg belangrijk, voornamelijk in een tijd waarin er continu veranderingen plaatsvinden. Het uitbesteden van je backoffice kan daarbij vele voordelen opleveren.

Trend 2: Resultaatafspraken 

Flexkrachten kregen vroeger vaak betaald voor het aantal uur dat ze werkzaamheden uitvoerden. Tegenwoordig worden er resultaatafspraken gemaakt met uitzendorganisaties en wordt dit per verwerkte eenheid of mijlpaal gedaan. Hierdoor wordt een deel van de verantwoordelijkheid van het productieproces uitbesteed. De uitzendorganisatie draagt hierdoor ook (mede) de verantwoordelijk voor de prestaties van het bedrijf.